NAKLADATELSTVÍ ČESKÉHO LESA

Novinky

Domažlice pěkné městečko

DOMAŽLICE – pěkné městečko ve vyobrazeních a fotografiích

 

Zdeněk Procházka

2021, 1. vydání, formát B5 naležato, pevná vazba, plnobarevný tisk, 320 stran, ČJ, AJ, NJ, FJ

Kniha slovem i obrazem provází čtenáře bohatými dějinami bývalého královského města Domažlice. Publikace obsahuje stovky historických i současných fotografií, vyobrazení i map. Mimo starší historie je publikace zaměřena především na 20. století a současnost. Text publikace je v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Vhodná jako dárek i pro přátele v zahraničí.

Knihu distribuuje Informační centrum Domažlice, Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice, tel. 379725852, infocentrum@idomazlice.cz

Cena 330,- Kč

PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radba Kinkorová, Karl Reitmeier

2021, 1. vydání, formát B5, měkká vazba, plnobarevný tisk, 304 stran, ČJ, NJ

Kniha seznamuje čtenáře s pohraničním regionem Bělska (Bělá nad Radbuzou), který je položen v Českém lese na okrese Domažlice. Bělsko je jak udává text v záhlaví knihy krásným, ale drsným krajem, v němž nebylo nikdy snadné obstát. Vydejte se tedy s knižním průvodcem po stopách různých epoch: od středověké kolonizace a staletého osídlení českými Němci přes časy pohraničníků a budování socialismu až do současnosti. Kniha obsahuje český a německý text.

Cena 290,- Kč

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
II.-Tachovsko

Zdeněk Procházka

2021, druhé upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 376 stran

Tato publikace navazuje na díl I. Putování-Domažlicko, ale popisuje pohraničí okresu Tachov. Také zde zaniklo po roce 1945 nejméně 45 obcí, vsí a osad osídlených německy mluvícím obyvatelstvem. Mimo lidských sídlišť tu zanikly i desítky vodních provozů, brusíren a leštíren skla, pil, hamrů a mlýnů.  Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2011, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 47 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
Domažlicko

Zdeněk Procházka

2021, třetí upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 392 stran

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a osad položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, druhé v roce 2017, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

JAN ZE ŠITBOŘE

Úředník, literát, mýtus

Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Stočese

2021, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 272 stran

Jan ze Šitboře, zvaný též z Teplé či později z Žatce, je autorem slavné prózy „Oráč z Čech“, která vznikla na samém počátku 15. století a dodnes je právem považována za jedno z nejdůležitějších děl starší německé literatury. Zdrojem obživy tohoto středověkého literáta však byla vysoce kvalifikovaná úřednická práce v městské kanceláři v Žatci a poté na Novém Městě pražském. Pro české Němce se na počátku 20. století stal symbolem vysoké úrovně zdejší německé kultury, Češi jeho význam spíše bagatelizovali či jej zcela ignorovali. Dnes je vnímán naopak jako příklad česko-německého soužití. Kniha, která popisuje život a dílo Jana ze Šitboře, je určena odborné i laické veřejnosti na obou stranách hranice. Publikace má plnobarevný tisk a je vybavena množstvím barevných fotografií a reprodukcí archivních dokumentů.

Text knihy je česko-německý.

Cena 360,- Kč